Wykonanie oraz pomiary instalacji elektrycznych

Wykonujemy instalacje oraz pomiary elektryczne tj. sprawdzanie bezpieczeństwa instalacji elektrycznych.

Zgodnie z europejskimi normami robimy pomiary:

  • rezystancji izolacji,
  • ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
  • wyłączników różnicowoprądowych,
  • impedancji pętli zwarcia i linii,
  • uziemienia,
  • rezystywności gruntu,
  • kolejności faz, napięcia, częstotliwości.

Pomiar instalacji elektrycznej